Appendix 2: Decree Declaring the Foundation of Poggioreale

Decree of King Philip IV which authorizes the foundation of Poggioreale.

Decreto del Re Filippo IV che autorizza la fondazione di Poggioreale.

PHILIPPUS IV, HlSPANlAE, NEAPOLIS ET SlCILlAE REX

(Original pages 83-85 constitute an appendix to the previous chapter, and is a transcription of the decree by Philip IV of Spain, King of Naples and Sicily, written in Latin.)

Vicerex et Gcneralis Capitaneus in Regno Siciliae illust.

D. Francisco Marchisio Morso, Marchioni Gibellinac, Consiliario Regio dilecto, saluten. Cum tencatis, et possideatis quoddam feudum in territorio dictae Terrae Gibellinae, quod habet merum et mixtum imperium, in quod multi habitant, seu facere novam habitationem in territorio dictae Terrae, in quo habetis merum et mixtum imperium juribus, et pertinentiis suis, et cum facultate habitandi, et novam populationem faciendi in uno ex praedictis feudis a Te eligendo existente in territorio pracdictae Terrae cum qua nobis supplicare fecisti pro beneficio Regio, ex eo cnim arbitrio propugnantes Viatoribus iter assccuraretur, et donatiovorum solutio facilitaretur, cumque locus factus sit bonitatc aeris, commoditate lignorum, aquae, et aliorum ad habitationem faciendam necessariorum, tenore praesentis privilegi de nostra scicntia deliberate, et consulto tibi, tuisque haeredibus et successoribus in perpetuum licentiam, facultatem, auctoritatem, et potestatem facicndi dictam novam habitationem, et populationem in dicto feudo concedimus, ita quod libere, ct impune possitis et valcatis dictum feudum habitare, populare, in eo novam habitationem facere cum omnibus personis utriusque sexus, quam in co turrim, fortilitium, sive castrum Adviatorum per libitum voluntatis construere, et aedificare, ita quod in Terram rcducere, et muribus, et aliis neccssariis murire, et circumdarc, in qua habeatis omnimodam jurisdictionem, per quam ca possitis imponere, percipere, et habere omnia jura, tarn gabellarum, doganac, bucchcriae, arantariac, zagati, et alia quaccumquc habent ct habere consucvcrunt, potucrunt, habuerunt, er habent caeteri Barones Regni praedicti Vassal- los habentes, et prout melius inter vos ct habitatores Terrac pracdictac, quod crit pactitatum, ct arrendatum, volumus ctiam, ut vos, ct successorcs vestri in Terra praedicta possitis, ct valcatis uti, frui ct cxcrcerc omnimodam jurisdictionem juxta formam contractus praedicti, ct Capitulorum Regni, ct in ca Castellanum, Sccrctum, Capitaneum, Iudicem, Iuratos, ct alios Officiales nccessarios, ct opportunos ordinare vobis, vestris prohacrcdibus, ct succcssoribus in perpetuum benevi- sos omnibus jurisdictionibus, honoribus, ct oneribus solitis ct consuctis, prout habcnt, ct habere ct uti possunt alii Castcllani ct Officiales aliarum Tcrrarum, ct prout vobis ct vestris succcssoribus placucrit, ct benevisum fucrit ipsosque rcccptos, ct ordinatos amovcrc, ct alios dc novo crcarc quotics vobis ct succcssoribus vestris expedire videbitur, nee non possitis, ct valcatis cum habitatoribus dictac Terrac contrahcrc capitula, ordinationcs, statuta, ct alia faccrc, prout melius inter vos, vestros hacrcdcs, ct successorcs, ct habitatores ipsos crit accoordatum, ct pactitatum, possitis ct valcatis uti frui ct gau- dcrc omnibus dignitatibus, jurisdictionibus, pragmaticis prac- cminentiis, honoribus, ct oneribus aliis, quibus caeteri Barones ciusdcm Regni Vassallo ahbentes tamquam conccssis cis a Nobis, ct pracdcccssoribus nostris faccrc, ct mandate quomodolibet potucrunt, ct soliti sunt, juribus tamcn Rcgiac Curiae, et aliis, quibuscumquc, semper salvis quae omnia supradicta per vos hacrcdcs, ct successorcs vestros, ut supra dictum cst gerenda, facicnda, ct constitucnda ex nunc pro tunc auctoritatc regia, qua fungimur ratificantcs nostrac constitutionis dccrcto, ct muniminc roboramus, ct validamus; mandantes proptcrca 111. Spcct. Magn. & Nob. Magistro Iurato, Pracsi- dibus, Regentibus, Tritunalium Iudicibus M. R. C. Magistris Rationalibus, Thesaurario, ct Consultori Regii Patrimonii, Advocatis quoque ct Procuratoribus Fiscalibus, cactcrisquc; demum dicti Regni universis, ct singulis Officialibus majorite bus et minoribus, pracscntibus, ct futuris. quatenus praescntcm nostram liccntiam, facultatem, omniaquc, ct singula pracdicta tibi, ct succcssoribus tuis ad ungucm cxcquantur, complcant, ct observcnt, cxcqui, ct obscrvari faciant, ct ha bcant juxta aliarum scricm, contincntiam, ct tcnorcm plc- niorcm, ct non sccus agant, agiquc pcrmittant rationc aliqua, sivc causa, pro quanto gratiam rcgiam caram habcnt, ct sub poena ducatorum mille Fisco Rcgio applicandorum, quibus imponi potest, in cuius rci testimonium pracscns privilegium fieri jussimus, nostraque subscription firmatum, ct rcgio ma- gno sigillo munitum a tergo; ita quod non dcbcant rccipi in habitatorcs Tcrrac pracdictac Cives, ct habitatorcs locorum, demanialium, ctiam quod actio fucrit ad locum Baronagii, ct indc ad Terram pracdictam veniant.

Datum Panormi, die 17 Maji X. Ind. 1642.

El almirante

Dominus Vice Rex in hoc Siciliac Regno mandavit mihi Leonardo Miraglia Promagistro Notaro – Visa per HI. dc Cot- tone, Anzalone, Potenzano, Scirotta, Amico, Castclli Magistros Rationales, ct Consultorcm.

Regisirata-Cappellcm Rcgistrata.Pate nti Lconardus Bcatim (68)

In csecuzionc dellanzidcuo Pnvilegio ordino Egii. (il Signor Francesco Marchisio Morso Platamone. Principe di Aragona e Marchcse di Gibeliina). che commciasse la fabbtica dclle abitaziom nellc Bagmteili, c feudo della Maridra di mezzo per popoiare la nuova Terra. che sorro un Poggio in largo piano situd nominandoic Poggio-Reall. per la deliziosa veduta di spaziose pianurc che varramenre I’adornano di colline e valli (L. Lo PRE5T. op at.. p. 244)  In Mandra di mezzo sorsero ie sole case coiomche.

Nora Con successivo Decrero del l febbraio 1643 la Rcale Maesta coriferrya al preiodato Marchcse Francesco Marchisio Morso il titolo di Principe della nuova Terrj at Poggioreaic, reso csecutivo il proposto Privilegio con ordinanza: Palermo. 16 Maggio 16-13 Qucsro Signor Marchcse Francesco Marchisio Morso, mori nc! 1649.

(Translation of Latin Original Texas)

 

Vicerex gcneralis and a captain in the kingdom of Sicily Must.

D. Francisco score Morse, Marquis Gibellinac, advisor Region beloved salvation. When tencatis, and go in and possess a certain fee, and in the territory of the said land, Gibellina, which has the pure and mixed empire, into which many of the inhabitants, or to make a new dwelling and residence in the territory of the said land, in which you have pure and mixed empire of the same rights, and appurtenances, and with the power to to a dwelling place, and a new generation was instructed to ravage to do something in one of the aforesaid fiefs from you in the choice of existing in the territory of the aforesaid land, with whom for us to supplicate you have done for the benefit of the region, for he thereby the will of the defenders to the traveler going assccuraretur, and donatiovorum solution facilitaretur, and when he had become a place is the goodness of the air, for the commodity of wood, water and other housing must be made sents the privilege of our knowledge deliberation, and consultation with you and your heirs and successors, the perpetual license, ability, authority and control facienda said new housing, and devastating in that the fee grant, so it can freely use, and may be able to get away with, and the valcatis has been stated fee to reside, and advantageous to the people, in that a new dwelling and done great things for each of the persons of both sexes, than in the tower, fortilitium, whether it be a castle Adviatorum by their own will and pleasure to build, and build a house, so that they are in the land rcducere, and mice, and other neccssariis the wall, and circumdarc in which we have the complete jurisdiction, in which ca be put to it, and they have all the rights of both the tax doganac, bucchcriae, arantariac, Zagat and other quaccumquc have and have consucvcrunt, potucrunt had, er have other Barons of the kingdom of the aforesaid Vassal- los hope, and as seems best to you and the people of Terrac pracdictac what will happen pactitatum, and arrendatum, we, too, that you and your successors in the said land can, and valcatis use and enjoy cxcrcerc form a complete jurisdiction over the contract previously described, and the chapters of the kingdom, and in the thick of the Spaniards, sccrcto, the captain, himself, the Judge, having been sworn, and the Officers of the others, by necessity, to ordain and Periods you your prohacrcdibus, and their successors permanently benevi- dismiss all jurisdictions, honors, and the burdens of the ordinary and accustomed as they have the CT and should be used if other Castclla- and other officials of land, and as you and your successors placucrit, and benevisum rcccptos has been unproductive, and ordered amovcrc, and other new DC crcarc whenever you and your successors expedient, or as you can, and valcatis who live in Crete Terrac contrahcrc capī Tula, ordinationcs, statutes and other faccrc as best you fill your hacrcdcs, and their successors, and the inhabitants of them will have accoordatum, and pactitatum, and to enjoy the joys of dcrc may be able to make use of all the dignities and valcatis, jurisdictions, by purely practical decisions prac cminentiis, honors, and the burdens of others, to whom, as the assent of the rest of the barons might cause this side from the ciusdcm of the kingdom of Vassallo ahbentes we, and our pracdcccssoribus faccrc, and mandate quomo- dolibet potucrunt, and are accustomed to, rights yet Rcgia c of the Curia, and other places, quibuscumquc, which is all of the above, always with due regard for hacrcdcs by way of you, and to your successors, as has been said above, carrying out, facienda, and then the leader ritatc constituendi from now on behalf of the king’s, vested in me, ratificantcs of our constitution of the Decretum, and we reinforce that muniminc CT Validated; Letters proptcrca 111. SPCC. Magn. And Nos. The captain of the Iurato, Pracsi- with stones, rulers, they are the masters of Rationalibus Tritunalium When the judges M. R. C., the Treasurer, and the Patrimony of the Royal Consultor, and the proctors, and to advocates, too, in fiscal matters, cactcrisquc; all the length of said Kingdom, the officials of majoriy and each of the bus, and the smaller, pracscntibus, and in the future. praescntum liccntiam far as our ability, omniaquc, and one pracdicto you and your successors to ungucm cxcquantur, complcant, and observcnt, cxcqui, and observed to do, and the other has BCant * scric, contincntiam, and tcnorc ploniorcm; and not otherwise, that they do, agiquc pcrmittant to the nature of any relationship, whether he has a cause, how much for the dear child to have the favor of the king, and under the penalty of a thousand ducats; if the treasury Regio on being applied, which can be imposed by, the privilege of pracscns in whose testimony whereof, We have ordered to be done, and pay our subscription gulf fixed, and rcgio ma- the kingdom of the seal of the marshes, at the back; citizens, so that they do not dcbcant be received in the habitatorcs Tcrrac pracdictac, and habitatorcs of the places, demanialium, he has had to the place of which the activity of Baronagii, too, you, and from there on, to the land of the aforesaid come to them.

Given Palermo on 17 May, N. Ind. 1642.

el Almirante

Vice King of the Kingdom ordered to do this Siciliac Leonard Miraglia, promagistri Notaro – Visa through III. DC Cot- tone Anzalone, Potenzano, Scirotta, friends, Castell Magi- and our rational, and Consultorcm.

Regisirata-Cappellcm Rcgistrata.Pate gains Leonardi Cato (68)

(6) As a result of my previous privilege, I order Egii. (Mr. Francesco Marchisio Morso Platamone. Prince of Aragon and Marquis of Gibeliina). that the fabbtica dclle abitaziom in the Bagmteili, and fiefdom of the Maridra of means to popoiare the new Earth that forms a Poggio in largo piano situd nominandoic Poggio-Reall. for the delightful view of spacious pianurc that varramenre I’adornano of hills and valleys (L. Lo PRE5T. op at .. p. 244)

In the middle Mandra rose the only houses of the same name.

With the subsequent Decreto of February 1643 the Royal Maesta coriferrya to the predated Marchcse Francesco Marchisio Morso the title of Prince of the new Terra at Poggioreale, made the proposed Privilege with the order: Palermo. 16 May 1613 Quesro Signor Marchcse Francesco Marchisio Morso, died 1649.

[This webpage is excerpted from the book: “The History of Poggioreale, Sicily – From 1640 to 1956.” Originally written in Italian by: Canonico Dottore Francesco Aloisio in 1956. Adapted and translated by: Dr. Jeremiah P. Spence, Ph.D. of Austin, Texas. 5th Edition. International Order of Genealogists Publishing. Ireland. 2019. ISBN: 9781072403371. The book can be purchased online at: https://www.amazon.com/History-Poggioreale-Sicily-1640-1956/dp/1072403374/ ]